לעיסת גת במסורת יהודי תימן

אתם רוצים לקנות קאת? אכן, יהודי תימן העבירו מסורות שונות מארצם שבאפריקה. יש הטוענים שהצמח הגיע מאתיופיה אבל בינינו, מה זה משנה? גת בשפת התימנים מתבטאת כקאת והוא הוזכר על ידי חכמי תימן כבר לפני כ-350 שנה על ידי ר"ש שבזי זיע"א.

מסורת הקאת בקרב התימנים
הסיבה למחלוקת בין תימן לאתיופיה על מקור שיח הגת היא כנראה מפאת העובדה שהשיח נפוץ בכמה אזורים באפריקה ועל כן אין הוא מוגדר לאזור טריטוריאלי אחד. רצה הגורל והתימנים הביאו אותו עימם במהלך מסעותיהם לארץ ישראל. בין שאר הסיפורים על הגת (או הקאת), סופר רבות על עז אשר נדדה למקום רחוק וחזרה כשניתן היה לחלוב מעטיניה חלב בשפע. כאשר איכרים הלכו בעקבות העז מצאו אותה אוכלת מעץ באדמת פרא, אשר נתן בה חיות וכוח. מאז נמצא העץ כבעל שימושים רבים ולעתים גם כצמח בעל חיוניות רבה, כך לפי אמונה וסיפורים שהועברו מדור לדור בקרב התימנים. 

התימנים וזיקתם לצמח הגת
יכול להיות שפלאי הגת מקנים חיי נצח? התימנים ידועים ככאלו שנבדלו לחיים ארוכים, כנראה שלא במקרה. לפחות לתימנים שהגיעו לארץ ישראל. בנוסף, התימנים ידועים כאכלנים לא גדולים זאת שנמצא על פי מחקרים מסוימים שמצח הגת מדכא רעב לכמה שעות טובות, תלוי במידת צריכתו. ואיך אפשר שלא להזכיר את שמחת החיים שלא פסחה על העם התימני - כנראה שצמח עושה את שלו!